Lepení vinylu

Lepidla na vinyl jsou nanášena buď válečkem nebo zubovou stěrkou. U lepidel na vinylové dílce je kladen důraz pře devším na vysokou počáteční lepivost a dlouhou otevřenou dobu, která umožňuje pohodlnou prácipři časově nároč ných pokládkách interiérů například když jsou vinylové dílce kladeny na nějaký vzor.

3985  bez DPH / ks

Disperzní lepidlo s vysokou počáteční lepivostí a extrémní pevností spojů. Používá se pro vodorovné lepení vinylových krytin. Výhodou je nízká spotřeba, aplikace válečkem a okamžitá zatížitelnost. Lepidlo doporučujeme používat pouze na testované krytiny. Vyžádejte si seznam atestovaných doporučení.

Lepení vinylu

SCHÖNOX iFLOOR SET 50m2

2035  bez DPH / ks

Disperzní lepidlo s vysokou počáteční lepivostí a extrémní pevností spojů. Používá se pro vodorovné lepení vinylových krytin. Výhodou je nízká spotřeba, aplikace válečkem a okamžitá zatížitelnost. Lepidlo doporučujeme používat pouze na testované krytiny. Vyžádejte si seznam atestovaných doporučení.