Penetrace

Slouží k uzavření podkladů a sjednocení savosti před aplikací následných opravných nebo vyrovnávacích hmot.

Samonivelační stěrky

Pomocí těchto materiálů se vyrovnávají nebo zlepšují mechanické vlastnosti podkladů, potěrů.

Opravné hmoty

Používají se k přípravě nebo opravě podkladu např různých výtluků nebo drážek nebo jako finálové hmoty k přípravě podkladů před pokládkou nebo aplikací podlahových krytin nebo pohledových stěrek.