Ve spolupráci s našimi dodavateli a výrobci veškerého podlahového sortimentu, pořádáme každoročně odborná školení. Pro jednotlivá tématická, školení se snažíme zajistit zkušené odborníky například z výroby a vývoje. Cílem těchto školení je vzájemná výměna informací a poznatků mezi výrobci a odběrateli.

Seznam školení 2019

Reportáže ze školení